Добре дошли  на страниците на сайта на

ОУ"Св.св. Кирил и Методий",
с. Семерджиево!

    Училището е  средищно. В него се обучават ученици от I до  VIII клас от с. Семерджиево, с. Ястребово, с. Червена вода, с. Бъзън и Образцов чифлик. 

    Педагогическият колектив от опитни и утвърдени педагози се грижи за развитието на учениците в безопасна и сигурна среда в дух на подкрепа на личностното развитие на децата.   

Има 4 полуинтернатни групи: I - II клас, III -  IV клас, V -  VI клас и VII - VIII клас, в които се осигурява хранене, подготовка,  самоподготовка, отдих и игри,  за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.